Thép Cuộn

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Mô tả : Mô tả sản phẩm: Thép cuộn phi 6 phi 8 Mác thép: CB240T Tiêu chuẩn 1651:1 2008

Sản phẩm thép cuộn 

Mô tả sản phẩm: Thép cuộn f6 f8

Mác thép: CB240T

Tiêu chuẩn 1651:1 2008

 

Copyright © 2018 THÉP TÂY ĐÔ. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN BY NINA.VN